Duurzaam huishouden, hoe dan?

Waarom moeten we duurzaam zijn?
Doordat de wereldbevolking groeit, is het onvermijdelijk dat we met onze levensstijl teveel zullen vragen van de aarde. Meer mensen die moeten eten, drinken en gebruik maken van grondstoffen. Wanneer iedere aardbewoner op het welvaartsniveau wil komen van dat van een bewoner in de rijke westerse wereld, zal de draagkracht van de aarde overschreden worden. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat we duurzamer produceren en technologieën inzetten die minder vragen. Maar dit heeft geen zin wanneer we door blijven gaan met consumeren. Wij kunnen per persoon veel betekenen, door te proberen zo min mogelijk te gebruiken, zoveel mogelijk te herstellen en te recyclen en niets zomaar weg te gooien. Dit betekent dat we anders naar onze spullen moeten gaan kijken. Laten we besluiten dat afval niet bestaat, maar dat wat voor ons niet meer nuttig is, juist een grondstof is voor iets nieuws.

Alternatieve, wasbare wattenschijfjes uit een oude handdoek.

Hoe kunnen we duurzamer worden?

Om duurzamer te kunnen leven is het makkelijk om binnen ons huishouden te kijken naar twee stromen. De ingaande stroom van grondstoffen en producten en de stroom die het huishouden verlaat.Wat komt er binnen?

1. Gas
2. Elektriciteit
3. Water
4. Voedsel
5. Goederen/producten, anders dan voedsel: meubels, hebbedingen, enz. Dit kunnen langdurig bruikbare producten zijn, maar ook wegwerpproducten.
6. Verpakkingsmaterialen


Minder verspilling.

Bij duurzaam leven gaat het in de eerste instantie om het terugdraaien van het verbruik. Hoe minder verbruik, hoe minder afval en verspilling. Dus bij het gebruik van ledlampen niet denken dat het zo zuinig is, dat je met kerst je hele huis kunt volhangen met kerstverlichting, want dan zullen we met elkaar veel meer elektriciteit verbruiken, dan met de zuinigheid uit de jaren ‘50 één gloeilamp laten branden.

Wat gaat er uit?

1. CO2
2. Warmte
3. Restafval
4. Plastic
5. Oud papier
6. Vervuild water
7. Voedsel: overgebleven resten, bedorven, over de datum, enz..

Het grappige is dat er al hele groepen mensen waren in de jaren ’90 die op deze wijze wilden leven. Zij bedachten de ‘Vrekkenkrant’ en de term ‘consuminderen’.

Op deze site wil ik per onderdeel, genoemd in de lijstjes bij ‘Wat komt er binnen?’ en ‘Wat gaat er uit?’ beschrijven wat er mogelijk is om te verduurzamen. In het hoofdstukje ‘waterbesparing’ vertel ik over het droogtoilet. Naast waterbesparing, is er bij dit toilet ook geen sprake van vervuiling van water. Door het droogtoilet Kun je in je eigen huishouden een volledige kringloop maken. Ons afval is namelijk weer voedsel voor andere organismen, die wonen in de composthoop in de tuin. Zij maken van ons GFT en toiletafval schone compost voor in de tuin. Vervolgens verbouwen we daar weer ons voedsel op. Hoe je kunt composteren staat ook al beschreven op deze site.